Першута Володимир Володимирович народився 23 серпня 1973 року в с. Мульчиці Володимирецького району Рівненської області.

З 1980 до 1990 року навчався в Мульчицькій середній школі. Після закінчення якої продовжив навчання в Рівненському СПТУ-9, де здобув спеціальність монтажника радіоапаратури і приладів.

З 1991 до 1993 року проходив строкову службу в Збройних силах.

З 1994 до 1998 року навчався стаціонарно в Державній агроекологічній академії України, м. Житомир та здобув кваліфікацію «Зооінженерія». Під час навчання в 1996-1997рр. проходив практику на сільськогосподарському підприємстві в Австрії.

В період з1999 до 2000 року працював провідним зоотехніком з племінної справи у Гощанському районі від ВАТ Рівненський «Облплемцентр».

З жовтня 2000 року розпочав трудову діяльність в Рівненській державній сільськогосподарській дослідній станції на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії тваринництва.

З 2001 до 2005 року навчався заочно в аспірантурі при Інституті розведення та генетики тварин.

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «розведення та селекція тварин». У 2015 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

З 2010 року Першута В.В. працює на керівних посадах інституту: завідувачем сектору тваринництва, потім завідувачем сектору маркетингу, завідувачем сектору розвитку експериментальної бази, а з 2017 року – завідувачем лабораторії інноваційного провайдингу та розвитку експериментальної бази.

В 2017 році його обрано головою профспілкової організації Інституту.

В лютому 2022 року Першуту Володимира Володимировича було обрано директором Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН.