Між Інститутом сільського господарства Західного Полісся та Національним університетом водного господарства та природокористування укладено Договір про створення філії кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства ННІ агроекології та землеустрою НУВГП на базі наукової установи.

Метою створення філії кафедри є поліпшення підготовки кваліфікованих фахівців, посилення практичної спрямованості навчального процесу, проведення спільних наукових досліджень і впровадження їх результатів у виробництво.

Навчальний процес та виконання науково-дослідних робіт проводитиметься штатом співробітників кафедри та наукової установи.