Завідувач відділом – Курач Оксана Володимирівна, с.н.с., кандидат с.-г. наук.

Виконує науково-дослідні роботи із розроблення наукових основ вирощування озимих і ярих зернових колосових культур, олійних, біоенергетичних, кормових культур, вивчає екологічно безпечні системи захисту основних сільськогосподарських культур від шкодочинних організмів, а також здійснює науковий супровід та впроваджує найкращі результати у виробництво.

Основні напрямки діяльності:

  • удосконалення технологій вирощування озимих і ярих зернових колосових культур та кукурудзи адаптованих до умов західного регіону і направлених на скорочення розриву між потенціальною і реальною продуктивністю сучасних сортів та гібридів;
  • удосконалення технології вирощування ріпаку озимого різного сортового складу для одержання стабільної врожайності 3,5-4,0 т/га;
  • удосконалення елементів технології вирощування нових сортів сої різних груп стиглості, що забезпечує одержання врожайності 3,0-4,0 т/га;
  • розроблення технологій вирощування біоенергетичних культур для виробництва твердого біопалива з урахуванням родючості грунтів;
  • розроблення та впровадження у виробництво заходів щодо раціонального використання облугуючих масивів низькопродуктивних земель регіону;
  • розроблення високоінтенсивних екологічно безпечних системам догляду за посівами сільськогосподарських культур;
  • удосконалення технологій захисту посівів сільськогосподарських культур від шкодочинних організмів в сівозміні залежно від обробітків ґрунту та способів використання побічної продукції