• Комплекс заходів з відновлення родючості агрохімічно деградованих ґрунтів забезпечує покращення родючості ґрунту та зростання продуктивності сівозміни в 2,2 рази.
 • Диференційовані системи удобрення сільськогосподарських культур за джерелами органічних речовин і нормами мінеральних добрив забезпечують продуктивність сівозміни на рівні 6,6-6,8 т/га зернових одиниць.
 • Удосконалені системи обробітку ґрунту забезпечують зростання врожайності культур в сівозміні на 7-10%, зменшення витрат палива на обробіток ґрунту на 12-15%, збереження родючості ґрунту.
 • Короткоротаційні сівозміни з оптимальним насиченням зерновими культурами для господарств різних форм власності і спеціалізації, які забезпечують продуктивність на рівні 6,21-7,68 т/га зернових одиниць
 • Технологія підтримуючого вапнування кислих ґрунтів, яка забезпечує утримання реакції ґрунтового розчину на рівні рН 5,8-6,0 та підвищення продуктивності культур сівозміни на 19-26%.
 • Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці на основі оптимізації сортового складу, строків сівби, умов живлення рослин макро- і мікроелементами та системи захисту посівів від шкідливих організмів, забезпечує урожайність зерна на рівні 8,0-9,0 т/га з якістю не нижче ІІІ класу.
 • Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на зерно гібридів ранніх груп стиглості на основі оптимізації густоти рослин та системи догляду за посівами, забезпечує урожайність зерна на рівні 10,0-11,0 т/га із збиральною вологістю менше 20%.
 • Інтенсивна технологія вирощування озимого ріпаку на основі оптимізації сортового складу, строків сівби, умов живлення рослин макро- і мікроелементами та системи захисту посівів від шкідливих організмів, забезпечує урожайність насіння 3,5-4,0 т/га.
 • Удосконалена технологія вирощування буряків цукрових, яка передбачає позакореневі підживлення мікродобривами на фоні оптимальних норм мінеральних добрив та забезпечує урожайність коренеплодів на рівні 65,0-70,0 т/га.
 • Удосконалена технологія вирощування картоплі за рахунок оптимізації системи живлення рослин макро- і мікроелементами та інтенсивного захисту посадок від шкідників, хвороб та бур'янів, забезпечує урожайність на рівні 35,0-38,0 т/га.
 • Удосконалені технології вирощування вівса та гречки на основі використання органічних добрив та біологічних препаратів для виробництва органічної продукції.
 • Екологічно-безпечна система захисту зернових культур від шкідливих організмів за умов регулювання їх розвитку і чисельності, яка базується на комплексному застосуванні гербіцидів, фунгіцидів та біопрепаратів.
 • Заходи щодо адаптації сільськосподарського виробництва до змін клімату та запобігання деградаційним процесом у агроекосистемах Західного Полісся.
 • Технологія вирощування енергетичної верби для виробництва твердого палива забезпечує урожайність 90-120 т/га сирої біомаси, що еквівалентно 16-21 тис.м3 природного газу.
 • Заходи щодо раціонального використання облугуючих масивів низькопродуктивних земель регіону.
 • Система удосконалення стада української чорно-рябої молочної породи, що забезпечує підвищення продуктивності корів до 6000-7000 кг молока.
 • Заходи з удосконалення стада абердин-ангуської породи в напрямку підвищення м'ясної продуктивності, середньодобові прирости живої ваги становлять 1000-1200 г