Лукащук Людмила Яківна народилась 14 березня 1964 року в селі Гориньград ІІ Рівненського району Рівненської області.

В 1979 році закінчила Гориньградську ІІ восьмирічну школу, а в 1981 — Білокриницьку середню школу.

Лукащук Людмила Яківна розпочала трудову діяльність в 1981 році в Рівненській державній сільськогосподарській дослідній станції робітницею відділу кормовиробництва. З листопада 1981 року до листопада 1986 року працювала техніком відділу кормовиробництва.

В листопаді 1986 року обрана на посаду секретаря комітету комсомолу Рівненської с.-г. дослідної станції, де пропрацювала до 1990 року.

В 1983 році поступила на заочне відділення агрономічного факультету Української сільськогосподарської академії, яке закінчила в листопаді 1988 року, одержала спеціальність вчений агроном.

З березня 1990р. зарахована молодшим науковим співробітником відділу рослинництва Рівненської ДСГДС. Працювала науковим та старшим науковим співробітником. В січні 2001р. переведена на посаду завідувача лабораторії рослинництва.

З 2000 до 2004 року навчалась без відриву від виробництва в аспірантурі при ННЦ «Інститут землеробства УААН». В 2005р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю «землеробство».

З 15 листопада 2007р. до даного часу працює заступником директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Західного Полісся.

З вересня 2006р. за сумісництвом викладає на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування.